ردیف

امکانات

پنل کاربری رایگان

پنل برنزی

پنل نقره ای

پنل طلایی

1 ارسال گروهی
2 ارسال شهر به شهر
3 ارسال کلمات کلیدی
4 ارسال بر اساس جنسیت
5 پیام پیشفرض
6 گزارش پیام دریافتی
7 دفترچه تلفن
8 پشتیبانی(تیکت)
9 خرید آنلاین شماره
10 خرید آنلاین شارژ
11 ارسال مشاغل
12 ارسال براساس کدپستی
13 ارسال از سیمکارت
14 ارسال نظیر به نظیر
15 مسابقه و نظر سنجی
16 منشی عضویت
17 اخطار و تبریک و اقساط
18 کدخوان
19 انتقادات و پیشنهادات
20 نوبت دهی(ویزیت)
21
22
23
24
25 تعرفه سرشماره1000 174ریال 156ریال 150 141
26 تعرفه سرشماره2000 174 ریال 156 ریال 150 141
27 تعرفه سرشماره3000 174ریال 156 ریال 150 141
28 تعرفه سرشماره 50001-50009 137 ریال 123ریال 118 112
29 تعرفه سرشماره 50002-50005 145 ریال 130ریال 125 118
30 تعرفه سرشماره 50004 145 ریال 130 ریال 125 118
31 تعرفه خط ثابت021 159ریال 143ریال 137 129
32 تعرفه ارسال BTS 174 ریال 156ریال 150 141
33 ایمیل 15 ریال 13ریال 13 12
34 تعرفه سیمکارت 609 ریال 546ریال 525 495
35 خط اختصاصی هدیه —— خط اختصاصی 14 رقمی خط اختصاصی 14 رقمی خط اختصاصی 12 رقمی