بنام خدا / ضمن تشکر از اعتماد ، حساسیت و اهمیتی که به نحوه خدمات این شرکت ابذال می فرمایید لطفا شکایت یا انتقاد خود را ذیلا مطرح بفرمائید.این شکواییه مستقیما بدست مدیرعامل شرکت خواهد رسید.

اختیاری

اختیاری

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB (اختیاری)

لطفا صبر کنید