آموزش

جلسه پنجم:امکانات پیشرفته
video مرداد, ۱۳۹۴ بدون نظر آموزش, فیلم
جلسه پنجمشامل امکانات پیشرفته(مسابقه/نظرسنجی/منشی عضویت/اخطاریه/نوبت دهی/ کدخوان/…)
ادامه مطلب