فرم سفارش فاکس گروهی

در صورتی که تمایل به شماره فکس انتخابی** داشته باشید، هزینه آن یک بار در هنگام ثبت نام به مبلغ 60.000تومان می باشد در حالی که هزینه خط غیر انتخاب(تصادفی) رایگان بوده و شما ماهانه 7000تومان می پردازید.

لطفا صبر کنید