امکاناترایگـــانبرنزی ۶۵٫۰۰۰توماننقره ای ۸۰٫۰۰۰تومانطلایی ۱۵۰٫۰۰۰ تومان
ارسال پیامک تکیدارددارددارددارد
ارسال پیامک گروهیدارددارددارددارد
ارسال تدریجیدارددارددارددارد
ارسال زمانداردارددارددارددارد
ارسال منطقه ای و کشوریدارددارددارددارد
ارسال متناظردارددارددارددارد
ارسال جنسیت و سندارددارددارددارد
ارسال کدپستیندارددارددارددارد
ارسال  BTSندارددارددارددارد
ارسال هدفمند مشاغلندارددارددارددارد
ارسال صوتیندارددارددارددارد
امکانات و سرویس ها
گزارشات ارسال و دریافتدارددارددارددارد
بازگشت اعتبار پیامک های ناموفقدارددارددارددارد
دفترچه تلفندارددارددارددارد
اضافه به لیست خودکارندارددارددارددارد
نظرسنجی،مسابقهندارددارددارددارد
قرعه کشیندارددارددارددارد
ارسال ایمیل انبوهندارددارددارددارد
اخطاریه و تبریکاتنداردنداردندارددارد
مسابقه پیامکندارددارددارددارد
کدخواننداردندارددارددارد
تولید محتوادارددارددارددارد
لیست سیاهدارددارددارددارد
 ارسال از روی نقشهندارددارددارددارد
 هدیهندارد ندارددارددارد
 انتقادات وپیشنهاداتنداردندارددارددارد
نوبت دهی هوشمندنداردندارددارددارد
منشی هوشمندنداردندارددارددارد
پیامک مناسبتیندارددارددارددارد
انتقال پیامکندارددارددارددارد
اقساطنداردنداردندارددارد
ارسال از موبایلنداردندارددارددارد
ایمیل پیامکنداردندارددارددارد
ارسال کارت ویزیتنداردندارددارددارد
تعریف کاربراننداردنداردندارددارد
شارژ الکترونیکدارددارددارددارد
تراکنش های مالیدارددارددارددارد
درج لوگو اختصاصینداردنداردندارددارد
مدیریت تنظیمات سامانهدارددارددارددارد
ارزش افزودهنداردنداردندارددارد
پشتیبانی آنلاین،تلفنیدارددارددارددارد
راهنمای سامانهدارددارددارددارد
ارائه APIندارددارددارددارد
 خط سیم کارتینداردندارددارددارد
 خط عمومی ارسال پیامکدارددارددارددارد
 خط اختصاصی۱۴رقمی ارسال پیامکندارددارددارددارد
تعرفه های پیامکی
دریافت پیامک ۰ ۰ ۰ ۰
تعرفه پیامک اپراتور ۱۴٫۵ ۱۳۱۲٫۵۱۱٫۸
شارژ هدیه ۰ ۲۰۰ عدد۵۰۰ عدد۲۰۰۰ عدد
تعرفه های پنلرایگان۶۵٫۰۰۰تومان۸۰٫۰۰۰ تومان۱۵۰٫۰۰۰تومان
خرید آنلاین
تحویل سریع
خرید آنلاین
تحویل سریع
خرید آنلاین
تحویل سریع
خرید آنلاین
تحویل سریع