مقدمه

فناوری اطلاعات لیان اس ام اس بمنظور تکمیل خدمات پیامکی خود اقدام به ارائه خدمات پیامک صوتی در بوشهر ، شیراز اصفهان و سراسر کشور می نماید.

جهت تهیه فایل صوتی متن پیام خود را جهت ضبط به شماره ۰۹۹۱۹۰۰۲۲۸۰ ارسال کنید

تعرفه هر پیامک صوتی:(هر ثانیه:۲۴ریال)

جهت سفارش ارسال پیامک صوتی فرم ذیل را تکمیل نمایید.

انواع پنل های پیامک صوتی

$10 ساده
 • مدت پالس:۱ثانیه
 • قیمت ثانیه داخل شبکه:۲۷ریال
 • قیمت ثانیه خارج شبکه:۲۷ریال
سفارش پلن
$30 برنزی
 • مدت پالس:۱ثانیه
 • قیمت ثانیه داخل شبکه:۲۵ریال
 • قیمت ثانیه خارج شبکه:۲۷ریال
سفارش پلن
$60 نقره ای
 • مدت پالس:۱ثانیه
 • قیمت ثانیه داخل شبکه:۲۳ریال
 • قیمت ثانیه خارج از شبکه:۲۵ریال
سفارش پلن
$140 طلایی
 • مدت پالس:۱ثانیه
 • قیمت ثانیه داخل شبکه:۲۰ریال
 • قیمت ثانیه خارج از شبکه:۲۲ریال
سفارش پلن
$550 پیشرفته
 • مدت پالس:۱ ثانیه
 • قیمت ثانیه داخل شبکه:۱۸ریال
 • قیمت ثانیه خارج شبکه:۲۰ریال
سفارش پلن
$700 پنل نمایندگی کلاسیک
 • سقف کاربر:نامحدود
 • ایجاد نمایندگی:دارد(باهزینه)
 • قیمت ثانیه داخل شبکه:۱۸ریال
 • قیمت ثانیه خارج شبکه:۲۰ریال
سفارش پلن