$0 رایگان
 • تعدادکاربر:۲۵
 • تعرفه پیامک:۱۲۴ریال
 • امکانات:۸۰%
 • هزینه تمدید خط:دارد
 • هزینه تمدید سالانه:ندارد
سفارش پلن

انواع پنل نمایندگی پیام کوتاه

$200 استاندارد
 • تعداد کاربر:۱۵۰
 • تعرفه پیامک:۱۱۶ریال
 • امکانات:۱۰۰%
 • هزینه تمدیدخط:ندارد
 • تمدید سالانه :۱۵۰٫۰۰۰تومان
سفارش پلن
$550 پیشرفته
 • تعداد کاربر:نامحدود
 • تعرفه پیامک:۱۰۰ریال
 • امکانات:۱۰۰%
 • هزینه تمدید خط:ندارد
 • هزینه تمدید سالانه: ندارد
سفارش پلن